• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Prijzen:

Alle prijzen zijn inclusief BTW en uitsluitend geldig bij online bestellen .

Levertijden:

Wij streven ernaar je bestelling binnen 7 werkdagen GRATIS te bezorgen ( Dit is alleen van toepassing op de "STANDAARD" afmetingen). De door Betaalbaar-slaapcomfort opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen; de levertijden worden bij benadering opgegeven. Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven levertijd kan deze termijn door Betaalbaar-slaapcomfort worden verlengd. Bij overschrijding van deze laatste termijn heeft de klant het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Zodra bij Betaalbaar-slaapcomfort bekend is wanneer de levering kan plaatsvinden wordt de datum en tijd ( tijdsvenster van 2 uur ) per mail of telefonisch doorgegeven aan de klant. De klant mag altijd een voorkeur opgeven, echter afhankelijk van de combinatie van ritten wordt de levering ingepland.

levering:

De levering geschiedt altijd op begane grond en met eigen transport van Betaalbaar-slaapcomfort in Nederland en Belgie ( excl. waddeneilanden ). De klant dient bij levering de factuur te ondertekenen voor correcte ontvangst van de goederen. Onvolkomenheden tijdens de levering dienen vermeld te worden op de factuur. Niet ondertekende facturen zullen als correcte levering aangenomen worden. Indien er een verkeerd adres wordt opgegeven door de klant dan is zij verplicht om extra bezorgkosten te betalen van € 45,00. Indien er op een verdieping ( met werkende lift ) geleverd dient te worden, dient dit vooraf gemeld te worden. Er zal een levertoeslag van € 25,- worden doorberekend aan de klant. Zonder melding vooraf wordt er uitsluitend begane grond geleverd. De klant dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de woning. Onder goede bereikbaarheid wordt onder andere verstaan aanwezig zijn van bestrating, geen afgesloten straten waardoor de woning niet bereikbaar is. Betaalbaar-slaapcomfort behoudt zich het recht om leveringen op straat te lossen indien de woning niet goed bereikbaar is.

Retourneren/ruilen:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar Betaalbaar-slaapcomfort.nl zijn voor uw eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele ongeopende staat en verpakking aan Betaalbaar-slaapcomfort.nl geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@betaalbaar-slaapcomfort.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag (indien vooraf betaald) binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten. 

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn:

  • Producten welke speciaal voor U zijn gemaakt/aangepast.
  • Producten welke duidelijk persoonlijk van aard zijn.
  • Producten welke door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
  • Producten welke snel kunnen bederven of verouderen.

Betaling:

Betaling geschiedt per MultiSafepay (iDEAL, Visa, Mastercard, Mister Cash, Giropay, SOFORT Banking) of bij levering door Betaalbaar-slaapcomfort door middel van PIN en/of contant( in België uitsluitend á contant), met uitzondering van producten die via POSTNL of DHL verzonden worden, deze dienen uiterlijk 1 dag vtv betaald te zijn, deze verzendwijze krijgt u bij bestelling bevestigd via de mail.).

Indien de klant in gebreke blijft het factuurbedrag per PIN of contant te betalen, is de klant in verzuim en heeft Betaalbaar-slaapcomfort het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde factuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de klant. Tevens is de klant aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande factuurbedrag. Alleen in overleg en met goedkeuring van Betaalbaar-slaapcomfort is de klant bevoegd om het factuurbedrag per bank te voldoen. Het factuurbedrag dient dan uiterlijk 1 dag voor de dag van levering te zijn voldaan. De klant is niet bevoegd om op het overeengekomen factuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.

Eigendomsvoorbehoud:

Betaalbaar-slaapcomfort blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de klant de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. De klant is verplicht de geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en kan deze goederen niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat het gehele factuurbedrag en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.

Annuleringen: 

Een bestelling kosteloos annuleren kan tot 48 uur voor de afgesproken levering met uitzondering van op naam bestelde artikelen en op maat gemaakte artikelen. Wij vragen u uw annulering altijd schriftelijk kenbaar te maken. Stuur ons een e-mail waarin u uw volledige naam, uw telefoon- en het ordernummer vermeldt.

Garantie;:

Betaalbaar-slaapcomfort geeft standaard garantie op al haar producten. Hierbij gaat het om schade of gebreken die zijn ontstaan door materiaal- of productiefouten. In dat geval ontvangt u van ons een vervangend product. Bij onjuist gebruik vervalt de garantie. Voorbeelden hiervan zijn: Het matras wordt gebruikt op een plank, versleten bedbodem of direct op de vloer. Ook zichtbaar vervuilde producten, producten met vochtproblemen of producten die met geweld zijn beschadigd, vallen niet onder de garantie.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten: 

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van Betaalbaar-slaapcomfort.

Privacy: 

Wij respecteren uw privacy. Al onze klantgegevens worden daarom strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om uw bestelling correct af te handelen. Alleen wanneer u ons nadrukkelijk verzoekt u op de hoogte te houden van aanbiedingen of veranderingen in ons assortiment, zullen wij u hierover per e-mail berichten. Wij zullen uw gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden.

Geschillen en toepasselijk recht:

Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van Betaalbaar-slaapcomfort. Op alle overeenkomsten met Betaalbaar-slaapcomfort waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

Standaard afmeting: 

Onder standaard afmeting worden de volgende afmetingen bedoeld:
80 x 200 - 90 x 200 - 140 x 200 en 160 x 200